Email login CN EN

Academic Affairs Council

Chairman
                                                                         YAN Anlin

Vice-Chairman
CHEN Dongxiao

Members
YU Hongyuan, WANG Zhongmei, NIU Haibin,
YE Qing, LI Kaisheng, YANG Jian, WU Chunsi, ZHANG Yinghong,
SHAO Yuqun, ZHAO Long, QIANG Xiaoyun